mbst-liečba

0948 384 424

ambulancia@mudrzarubova.sk

Športové zranenia a úrazy
svaly, šľachy a väzy

Image

LIEČEBNÝ PRÍSTUP MBST K PORANENIU SVALOV, VÄZOV A ŠLIACH

Molekulárne biologické procesy hojenia rán sú zložité a zdĺhavé. Až do úplného vyliečenia poškodenia svalov, šliach alebo väzov, môže proces opravy a regenerácie trvať niekoľko mesiacov kvôli metabolickej inercii tkaniva. Toto je miesto, kde prichádza terapeutická technológia MBST nukleárnej magnetickej rezonancie. Cieľová dodávka energie poškodenému tkanivu je určená na stimuláciu metabolizmu príslušných buniek, aby sa okamžite spustili a podporili vlastné opravné mechanizmy alebo regeneračné procesy s cieľom trvalo skrátiť hojenie. Liečba MBST by mala umožniť rýchly a bezpečný návrat k intenzívnemu tréningu, konkurencii a kariére. Zrýchlená aktivita môže výrazne znížiť prestoje. Špičkoví športovci, ktorí už boli úspešne liečení MBST, oznámili, že dokázali opäť trénovať rýchlejšie a boli schopní získať medaily, napríklad priamo po liečbe. B. na víťazstvách olympijských hier a majstrovstiev sveta.

AKTIVÁCIA METABOLIZMU

Vynález je založený na vysoko prekvapivom zistení, že pozitívne terapeutické účinky pri liečbe magnetickými poľami možno pripísať simulácii pohybu prostredníctvom signálov spinovej rezonancie. V ľudskom, zvieracom alebo inom biologickom tele magnetické momenty, z. B. elektrónové alebo nukleárne spinové momenty sa už vyrovnajú v magnetickom poli zeme a tak vytvárajú makroskopickú magnetizáciu. Každý pohyb telesnej časti vedie k malej zmene smeru tejto magnetizácie. Pokiaľ smer magnetizácie nie je vyrovnaný rovnobežne so smerom magnetického poľa zeme, magnetizácia prebieha s frekvenciou približne 2000 Hz v magnetickom poli zeme a indukuje striedavé napätie s rovnakou frekvenciou v prostredí. Toto indukované napätie sa dá merať externou cievkou, je v rozsahu mV. V tele je však indukované napätie výrazne väčšie kvôli menším vzdialenostiam. Ľudský nervový systém zaznamenáva toto napätie, a tým rozpozná pohyb. V dôsledku toho sa metabolizmus aktivuje, pretože energia je potrebná pre svalovú prácu.
Kvôli rôznym chorobám je pohyb pacienta a jeho metabolizmus obmedzený. Pri zariadení podľa tohto vynálezu a spôsobu sa dosiahne vopred určená a cielená rotácia spinov alebo makroskopická magnetizácia vytvorená spinami v tkanive. Takže vzhľadom na spinovú rezonanciu prirodzene produkovanú zemským magnetickým poľom v tele je organizmus oklamaný s ohľadom na pohyb, ktorý sa v skutočnosti neuskutočňuje. Z tohto dôvodu zariadenie podľa vynálezu vytvára vhodné magnetické polia, ktoré menia orientáciu rotácií a / alebo magnetizáciu takým spôsobom, že je simulovaný pohyb oblasti tela usporiadanej v oblasti liečby.

PORADCA PRI ŠPORTOVÝCH ZRANENIACH · DEFINÍCIA, PRÍČINY, SYMPTÓMY, OŠETRENIE

Šport má mnoho pozitívnych účinkov na zdravie a môže podstatne prispieť k zachovaniu telesnej výkonnosti aj vo vyššom veku. Mnoho zdravotných a pohybových obmedzení súvisí nielen s procesom starnutia, ale tiež s nedostatkom pohybu.

Športové zranenia alebo úrazy sa stanú rýchlejšie, než sa človek nazdá.

Každoročne sa pri športe zrania milióny športovcov, ktorí musia byť následne ošetrení. Následkami sú poškodené koleno, pretrhnutia väzov, prolaps medzistavcových platničiek, bolesti chrbta alebo ešte horšie následky. Dokonca pri školskom športe dochádza k čoraz väčšiemu počtu vážnych zranení. Zasiahnuté bývajú často kĺby, predovšetkým bedrové, kolenné, priehlavkové a ramenné kĺby. Stav pacientov si po prvom akútnom ošetrení a liečbe následne v mnohých prípadoch vyžaduje ďalšiu intenzívnu terapiu alebo rozsiahle rehabilitačné opatrenia. Aby bolo možné po prvom ošetrení dosiahnuť rýchle obnovenie telesných funkcií a aby cesta za zlepšením stavu prebiehala hladko, je rozhodujúca forma zvolenej terapie.

Fit a aktívny v každom veku

Výsledky štúdií dokazujú, že aktívni 60-roční ľudia majú rovnakú výdrž ako neaktívny 20- až 30-roční ľudia.1 Už malá miera športu má pozitívny vplyv na zdravie a môže pomôcť zlepšiť, resp. stabilizovať zdravie.

Čo robiť, ak šport spôsobuje ochorenie?

Rastúci počet rekreačných športovcov a zvyšovanie požiadaviek vo vrcholovom športe spôsobil aj rast počtu a stupňov závažnosti športových zranení. Následky často obmedzujú nielen športové aktivity, ale tiež v mnohých prípadoch pracovný a súkromný život.

Športové zranenia

Ako športové zranenia sa označujú traumatické zranenia, ktoré športovec utrpel v rámci tréningu alebo súťaže a ktoré si vyžadujú náklady na ošetrenie alebo dokonca výpadok z tréningového procesu a súťažných jednotiek. Najčastejšími zraneniami sú poranenia svalov, väzov a šliach, narazenia, krvné podliatiny, zlomeniny, distorzie, odreniny kože a natiahnutia.

Dlhodobé následky

Menšie zranenia sa často podceňujú. Keď symptómy ustúpia, postihnuté oblasti sú často priskoro a príliš zaťažované. Následne sa môžu objaviť mnohé chronické ochorenia, ktoré majú za následok dlhé výpadky z tréningu a súťaží. Takto vzniknuté trvalé poškodenia môžu veľmi ovplyvniť nielen športovú aktivitu ale aj kvalitu života. V prípade profesionálnych športovcov je možno ohrozená dokonca celá kariéra.

MBST terapia v profesionálnom športe

Telesná výkonnosť profesionálneho športovca je jeho kapitál a aj pre športové kluby má výnimočný význam. V najvyšších nemeckých športových ligách mužov (futbal, basketbal, ľadový hokej, hádzaná) sa v sezóne 2014/2015 zranilo minimálne raz ročne približne 80 % nasadených hráčov. Z toho vyplýva 75 000 dní výpadku. Štatisticky tak hráči vo svojich kluboch chýbali následkom zranenia viac než 200 rokov.2 Čoraz viac lekárov sa preto dnes spolieha na MBST terapiu.

Image

CHRONICKÉ BOLESTI

Príliš vysoké zaťaženie môže mať za následok zápal koncov šliach. Typickým príkladom je golfový a tenisový lakeť. Mnohí rekreační športovci však tiež bojujú s pretrvávajúcimi bolesťami a zápalmi koncov kolennej alebo Achillovej šľachy. Opatrnosť je potrebná predovšetkým pri päte, pretože už poškodená Achillova šľacha sa môže aj pri miernom zaťažení pretrhnúť. K zraneniam spôsobeným preťažením patria aj zápaly mazových vačkov. Ošetrenie týchto vzácnych tlmičov z väzivového tkaniva, ktoré za normálnych okolností zabezpečujú plynulé kĺzanie šliach, si okrem iného vyžaduje podávanie kortizonu. Nielen svaly a šľachy je možné preťažiť. Príliš dlhé, intenzívne zaťaženia – často spojené s nadváhou – môžu mať za následok pretrvávajúce bolesti v kolene, bedrách, priehlavkovom kĺbe alebo v inom kĺbe. Najneskôr vtedy je čas prehodnotiť tréningový program, pretože v opačnom prípade existuje nebezpečenstvo, že chrupavková vrstva kĺbov bude trvalo poškodená. Športovci, ktorí to neustále preháňajú alebo sa v rámci dlhého obdobia opakovane presiľujú, riskujú únavové zlomeniny. Takéto stresové zlomeniny, ako tieto jemné trhliny nazývajú lekári, sa vyskytujú predovšetkým na holennej kosti, kĺboch prstov a nohách.

Image

Svaly

Kostrový sval sa skladá zo zväzkov svalových vlákien a okolitých fascií (väzivové tkanivo). Na začiatkoch kostí sa fascie zjednocujú na hlavách svalov na šľachy svalu. Poranenie svalov môže postihnutú osobu v závislosti od rozsahu a stupňa poranenia vyradiť na niekoľko mesiacov zo športu a práce.

Šľachy

Šľachy predstavujú spoje medzi svalmi a kosťami. Pozostávajú z takmer neelastického, vláknitého tkaniva s pomalým metabolizmom. Ak následkom nesprávneho zaťaženia alebo preťaženia dôjde k mikrotrhlinám, regenerácia prebieha iba veľmi pomaly. Následkom sú tlakové a pohybové bolesti, ako aj poruchy funkčnosti.

Väzy

Väzy spájajú kosti a slúžia na stabilizáciu kĺbov. Majú podobnú štruktúru ako šľachy a teda majú len obmedzenú schopnosť regenerácie. Po poškodení často dochádza len k neúplnému vyliečeniu.

Poranenia svalov

K poškodeniu svalov môže dôjsť následkom vonkajšieho vplyvu alebo preťaženia. Natiahnutia alebo stvrdnutia svalov sa označujú ako funkčné mikrolézie. Vážne poškodenie svalových buniek, ako trhliny svalových vlákien, sa označujú ako štrukturálne makrolézie.

Rozlišujeme:

 • Stupeň 1 + 2 · < 5 % svalových vlákien, pretrhnuté jednotlivé svalové vlákna, neporušená fascia + hematóm s miernou stratou sily
 • Stupeň 3 · > 5 % svalových vlákien, pretrhnuté mnohé svalové vlákna, ruptúra fascie + krvácanie s výraznou stratou kontrakcie.
 • Stupeň 4 · > 5 % svalových vlákien, kompletná ruptúra svalu a fascie s úplnou stratou funkčnosti

Poranenia šliach a väzov

Tieto často vznikajú pri preťažení alebo nesprávnom zaťažení kĺbu. Vo väčšine prípadov už existujú predchádzajúce poškodenia, ktoré následkom mikrotraum spôsobili degeneráciu šľachovitých a väzivových štruktúr. Ďalšie veľké zaťaženie môže nakoniec skončiť pretrhnutím (ruptúrou). V prípade neskorej diagnostiky môžu mať tieto poškodenia za následok stratu funkčnosti a potom si často vyžadujú operatívne rekonštrukcie.

Referencie:

 1. Národná spoločnosť pre osteoporózu. www.nos.org.uk júl 2015
 2. Kost. 2006 Feb; 38 (2 Suppl 1): S4-9 Osteoporóza: stále rastúca prevalencia. Reginster JY1, Burlet N
 3. Roland M, Morris R. Štúdium prirodzenej histórie bolesti dolnej časti chrbta. Časť II: Vypracovanie usmernení pre skúšky liečby v primárnej starostlivosti. Spine 1983; 8: 145-50.
 4. Roland M, Fairbank J. Dotazník Roland-Morris pre zdravotné postihnutie a dotazník Oswestry pre osoby so zdravotným postihnutím. Spine 2000; 25: 3115-24
 5. Krpan D, Stritzinger B, Lukenda I, Overbeck J, Kullich W. Nefarmakologická liečba ofosteoporózy pomocou terapie jadrovou magnetickou rezonanciou (NMR-Therapy). Periodicum Biologorum, zv. 117, č. 1, 161-165. (2015)
 6. NMR in vitro účinky na proliferáciu, apoptózu a životaschopnosť ľudských chondrocytov a osteoblastov. Temiz-Artmann A1, Linder P, Kayser P, Digel I, Artmann GM, Lücker P.
 7. Steinecker-Frohnwieser B, Weigl L, Höller C, Sipos S, Kullich W a kol. (2009) Influencia NMR terapie na metabolizmus osteosarkómových a chondrokarkómových bunkových línií. Kosť 44: S295.
 8. www.mbst-therapy.co.uk

Image
Kontakt

0948 384 424

Neurologická Ambulancia

Jána Hollého 5
Trnava
917 00

Nájdete nás

Štefana Moyzesa 25
TRNAVA

0948 384 424

pošli mail

Nájdete nás

Štefana Moyzesa 25
TRNAVA

0948 384 424

pošli mail

Nájdete nás

Štefana Moyzesa 25
TRNAVA

0948 384 424

poslať mail

Nájdete nás

Štefana Moyzesa 25
TRNAVA

0948 384 424

poslať mail